1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rasipači ZA M

AMAZONE je novu seriju ZA-M razvio pre svega iz potrebe za većom sigurnošću. Iz tog razloga vam serijom ZA-M pružamo najbezbednije rasipače i najmoderniju podršku u Centru za pomoć kod đubrenja. Kod serije ZA-M danas na raspolaganju stoji sva moguća dodatna oprema:

- Granični usmerivač – limiter sa daljinskim upravljanjem,
- S obzirom na brzinu, regulacija količine sa AMADOS+ ili AMATRON+,
- Tehnika merenja sa automatskim vaganjem kod rasipača ZA-M Profis,
- Hidraulični pogon sa automatikom za granične usmerivače i šestostruko pojedino uključenje radnih širina za rasipače ZA-M ProfisHydro,
- Sistem GPS-Switch za automatsko uključivanje pojedinih radnih širina sa preciznim pozicioniranjem.

ZA-M 1001 Special

Kompaktne veličine rezervoara od 1000 do 1500 litara sa niskom visinom punjenja i sa radnom širinom od 10 do 36 metara.

Amazone serijom ZA-M 1001 Special nudi rasipače mineralnog đubriva koji odgovaraju svakom gazdinstvu i ponuđaču mašinskih usluga. Rasipači sa dva diska za rasipanje za ZA M znače elegantan i jeftin ulazak u ovu seriju. Osnovni rezervoar (1000 l) može se sa robustnim nastavkom, koji se jednostavno namesti, povećati do 1500 litara. Izuzetno stabilan i ujedno lagan ram je specijalno razvijen za ovaj razred i ima ukupno dozvoljeno opterećenje od 1800 kg. Održavanje regulatora u uljanom kućištu koji predstavlja neuništivo srce priključka,  nije potrebno. Integrisani osigurač protiv preopterećenja štiti pogon od oštećenja. Kod serije ZA-M je kompletan mehanizam za rasipanje urađen iz nerđajućega čelika, a time se osigurava dug životni vek i visoka efikasnost, kao i dobra cena kod dalje prodaje. OM-diskovi za rasipanje mogu se jednostavno i bez alata podešavati za normalno đubrenje i kasno dođubravanje; precizno rastresanje (pokrivenost) postižu u radnim širinama od 10 do 36 metara.

ZAM1001 Special

ZA-M 1200

Srednji kapacitet rezervoara od 1200 do 2700 litara sa radnom širinom od 10 do 36 metara.

Rasipač sa dva diska za rasipanje ima osnovni rezervoar sa zapreminom od 1200 litara. Sa robustnim nastavcima koji se jednostavno nameštaju, može se zapremina povećati na 2700 litara. Diskovi za rasipanje OM vrše precizno rastresanje kod radnih širina od 10 do 36 metara. Njihovo podešavanje za normalno đubrenje i kasno dođubravanje je jednostavno, a alat pri tome nije potreban. Izuzetno stabilan i ujedno lagan ram je specijalno razvijen za ovaj razred i ima ukupno dozvoljeno opterećenje do 3100 kg. Za seriju ZA-M je kompletan mehanizam za rasipanje izrađen od nerđajućega čelika, čime se osigurava dug životni vek i visoka efikasnost, kao i dobra cena pri daljoj prodaji. Održavanje regulatora u uljanom kućištu, koji predstavlja neuništivo srce priključka,  nije potrebno. Integrisani osigurač protiv preopterećenja štiti pogon od oštećenja.

ZAM1200

 

ZA-M 1500

Velika zapremina rezervoara od 1500 do 3000 litara sa radnom širinom od 10 do 36 metara.

Nošeni rasipač ZA-M 1500 je idealan priključak za ponuđače mašinskh usluga i velika gazdinstva. Njegovom rezervoaru sa zapreminom od 1500 litara, a sa robustnim nastavcima koji se mogu jednostavno priviti na osnovu, može se zapremina povećati sve do 3000 litara. Izuzetno stabilan i ujedno lagan ram je specijalno razvijen za ovaj razred i ima ukupno dozvoljeno opterećenje do 3100 kg. Održavanje reduktora u uljanom kućištu, koji predstavlja neuništivo srce priključka, nije potrebno. Integrisani osigurač protiv preopterećenja štiti pogon od oštećenja. Diskovi za rasipanje OM zbog dvostrukog prekrivanja vrše najbolje precizno rastresanje kod radnih širina do 36 metara. Njihovo podešavanje za normalno đubrenje i kasno dođubravanje je jednostavno, a alat pri tome nije potreban.  Za seriju ZA-M je kompletan mehanizam za rasipanje izrađen od nerđajućega čelika, čime se osigurava dug životni vek i visoka efikasnost, kao i dobra cena pri daljoj prodaji.

ZAM1500

 

ZA-M 1001 SpecialProfiS

Serijski opremljen sa vagom za merenje i paketom opreme Tronic, rezervoarom veličine od 1000 do 1500 litara i sa radnom širinom od 10 do 36 metara.

Sistem za vaganje nudi kontrolisanu udobnost i veću sigurnost. Usklađen je sa on-line sistemom i  pomoću mernih senzora utvrđuje različite osobine đubriva – i to sa visokom preciznošću merenja. Automatski vrši upoređivanje stvarno rastresene količine đubriva sa zadatom količinom. Prepoznaje odstupanja u mehaničkim svojstvima đubriva, npr. kod heterogenih mineralnih đubriva, rasipač automatski podesi elektronske lopatice za doziranje. Rastresena količina se pored toga precizno beleži za potrebe analize hranljivih materija za pojedine parcele. Stabilni merni ram je tako ugrađen da ne dolazi do povišenja niti udaljenosti težišta niti visina punjenja. Za bilans hranljivih materija može se pritiskom na taster preko računara AMATRON+ promeniti količina rasipanja. Dodatna online N-senzorska tehnologija može se pobrinuti o potpunom automatskom prilagođavanju količine u skladu sa već primljenim čistim azotom. ZA-M 1001 SpecialprofiS ima 1000-litarski osnovni rezervoar, koji se može uz nastavke povećati do 1500 litara. Rasipač pokriva radne širine od 10 do 36 metara. Izuzetno stabilan i ujedno lagan ram je specijalno razvijen za ovaj razred i ima ukupno dozvoljeno opterećenje do 2100 kg. Serijski je opremljen  paketom opreme Tronic, a kod dodatne opreme može se birati između paketa Comfort (sa dodatnim upravljanjem svih hidrauličnih funkcija) i paketom Hydro (hidraulično upravljanje diskova za rasipanje i pogona).

ZAM1001specprofis

 

ZA-M 1500 ProfiS

Serijski opremljen  vagom za merenje i paketom opreme Tronic, rezervoarom veličine od 1500 do 2500 litararadnom širinom od 10 do 36 metara.

Sistem za vaganje nudi kontrolisanu udobnost i veću sigurnost. Usklađen je sa on-line sistemom  i pomoću mernih senzora utvrđuje različite osobine đubriva – i to sa visokom preciznošću merenja. Automatski vrši upoređivanje stvarno rastresene količine đubriva sa zadatom količinom. Prepoznaje odstupanja u mehaničkim svojstvima đubriva, npr. kod heterogenih mineralnih đubriva, rasipač automatski podesi elektronske lopatice za doziranje. Rastresena količina se pored toga precizno beleži za potrebe analize hranljivih materija za pojedine parcele. Stabilni merni ram je tako ugrađen da ne dolazi do povišenja niti udaljenosti težišta niti visina punjenja. Za bilans hranljivih materija može se pritiskom na taster preko računara AMATRON+ promeniti količina rasipanja. Dodatna online N-senzorska tehnologija može obezbediti potpuno automatsko prilagođavanje količine u skladu sa već primljenim čistim azotom. ZA-M 1500 profiS ima 1500-litarski osnovni rezervoar koji se može uz nastavke povećati do 3000 litara. Rasipač pokriva radne širine od 10 do 36 metara. Izuzetno stabilan i ujedno lagan ram je specijalno razvijen za ovaj razred i ima ukupno dozvoljeno opterećenje do 3100 kg. Serijski je opremljen  paketom opreme Tronic, a kod dodatne opreme može se birati između paketa Comfort (sa dodatnim upravljanjem svih hidrauličnih funkcija) i paketom Hydro (hidraulično upravljanje diskova za rasipanje i pogona).

ZAM1500 Profis

 

ZA-M 3000 Ultra

Rasipač sa velikim kapacitetom sa radnim širinama od 15 do 52 metara i velikom zapreminom rezervoara od 3000 do 4200 litara.

Amazone je razvio rasipač mineralnoga đubriva ZA-M ultra kao deo ponude u razredu sa najvećim kapacitetom. ZA-M Ultra ima 3000-litarski osnovni rezervoar koji se može uz nastavke povećati do 4200 litara. Diskovi za rasipanje OM zbog dvostrukog prekrivanja vrše najbolje precizno rastresanje kod radnih širina od 15 do 52 metara. Izuzetno stabilan i ujedno lagan ram je specijalno razvijen za ovaj razred i ima ukupno dozvoljeno opterećenje do 4100 kg. Kompletan sistem za rastresanje izrađen je iz nerđajućeg čelika. Održavanje regulatora u uljanom kućištu, koje predstavlja neuništivo srce priključka, nije potrebno. Integrisan osigurač protiv preopterećenja štiti pogon od oštećenja.

ZAM ultra

 

Detalji

SBS – SoftBallisticSystem
Sa mineralnim đubrivima je potrebno postupati oprezno i ''meko'' kako bi bili ravnomerno rastreseni po celoj radnoj površini i na taj način dostupni za sve biljke. Đubriva koja se oštete još u samom rasipaču, ne mogu se precizno rastresti. Amazone SoftBallisticSystem (meki balistički sistem) je integrisan u nošene rasipače ZA-M. Mehanizam za mešanje, elementi za doziranje i diskovi za rasipanje su idealno prilagođeni jedni drugim, zbog čega oni meko postupaju sa đubrivom. Drugim rečima: za đubrivo prijatno rastresanje, dobijate dobre useve.

Animacija SBS sistem http://service.amazone.de/microsites/sbs/

Diskovi za rastresanje
OmniaSet-diskovi OM, opremljeni sa pomerljivim lopaticama za rasipanje, daju veoma precizan dijagram rasipanja. Podešavanje se tako odvija u sekundi bez ikakvog alata. Podesiva skala nalazi se u opsegu korisnika priključka. Za kasno dođubravanje potrebno je krila lopatica jednostavno podići. Zbog niskih i stalnih obrtaja đubrivo dobija mekano ubrzanje. Niski spoljni zidovi dijagrama rastresanja obezbeđuju njihovu neosetljivost na bočne vetrove, pa čak i za osobine koje su povezane sa rasipanjem kod različitih vrsta đubriva. OmniaSet-diskovi su kompletno izrađeni od nerđajućeg čelika. Rasipači ZA-M 1001 Special, 1200 i 1500 mogu se opremiti sa OM diskovima OM 10-16, OM 18-24 i OM 24-36 (prekriveni su  slojem čvrstog metala).

izmetalne


Mešalice sa velikim kapacitetom
Mešalice visokog kapaciteta vode računa o veoma ravnomernom protoku đubriva kroz potpuno pokriven otvor za istresanje. Sa okruglim i sporovrtećim (196 obrtaja/min) spiralnim mehanizmom za mešanje đubrivo se meko i ravnomerno pomera ka otvoru za istresanje. Zbog duboko nameštenih vrhova levka, izrađenog iz nerđajućeg čelika, preostale količine đubriva u rezervoaru veoma su male.

mešalni


Dvostruki levkasti sanduk
Dvostruki levkasti sanduk ima uprkos plitkom rezervoaru sa niskom visinom punjenja, veoma strme zidove, te je na taj način osiguran ravnomeran dotok đubriva čak i kod terena pod nagibom i kod veoma malih ostataka nerasutog đubriva. Dvostruki levkasti sanduk omogućuje direktnu kontrolu rada rasipača. Gusto sito za prosejavanje kroz koje prolazi đubrivo pri punjenju, sprečava smetnje u radu priključka. Kod čišćenja rasipača mogu se jednostavno i brzo preklopiti i vratiti u radni položaj.

dvojni


Podešavanje količine
Sistem za podešavanje količine sa dva nezavisna podesiva klizača nalazi se sa spoljne strane i van zone prljanja. To znači da se ne može isprljati usled prašine koja nastaje pri rasipanju mineralnog đubriva i pada na diskove za rasipanje, niti od strane točkova traktora. Diskovi ostaju čisti i spremni za upotrebu. Pokazivači količine namešteni su na velikoj preglednoj skali, tako da su količine đubriva lako promenljive, npr. kod ivičnog đubrenja.

Sistem dva otvora
Amazone Sistemom dvostrukih otvora sa dozirnim i zatvarajućim otvorom  može se upravljati obostrano, neovisno jedan od drugog. Dvostrano delujuće hidraulično upravljane zatvarajućeg otvora omogućuje brzo otvaranje i zatvaranje na kraju njive. Isključenje, odn. jednostrano rasipanje može se izvoditi vrlo jednostavno sa graničnim ograničivačem rasipanja. Za traktore sa jednim samim spoljnim izvodom hidraulike u okviru dodatne opreme moguća je ugradnja hidrauličnog razvodnika.

Dodatna oprema

Transportni točkovi
Transportni točkovi pojednostavljaju priključenje i otkačinjanje rasipača na traktor, kao i njegovo pomeranje po dvorištu. Točkovi se mogu brzo skinuti. A priključenje rasipača na traktor je sa pregibnom polugom TeleSpace još jednostavnije.

Cirada za pokrivanje
Cirada za prekrivanje se kod punjenja jednostavno podigne, a kod lošeg vremena se pomoću nje zaštiti đubrivo, koje ostaje ‘‘suvo‘‘.

ponjava


Osvetljenje
Amazone sve svoje rasipače ZA-M serijski oprema  osiguračkim prstenom, svetlima i tablama, koji su u skladu sa nemačkim propisima u saobraćaju StVZO.

Granični usmerivač Limiter X
Limiter je moderan sistem za rasipanje uz ivice parcela koji se koristi kada se prva staza vožnje nalazi na polovini radne širine rasipača. Namenjen je rasipanju na graničnim i ivičnim površinama, kao i uz kanale. Kod rasipanja na graničnim površinama i uz kanale se uz upotrebu sistema AMADOS+ ili AMATRON+, količina rasipanja pri smanjivanju limitera na odgovarajućoj polovini automatski smanji. Odlučujuća prednost je da sa upotrebom limitera nema više potrebe za zaustavljanjem, prekidom radova ili izlaskom iz traktora. Kod rasipača ZA-M imate izbor: limiter za desnu ili levu stranu. Moderni traktori imaju većinu upravljačkih elemenata na desnoj strani uz sedište vozača. Tako je rasipanje na graničnim površinama sa novim limiterom na desnoj strani udobno i pregledno. U celosti je izrađen od plemenitog čelika i jednostavno se pomoću hidrauličnog cilindra pomeri u ventilatore za rasipanje. Diskovi sa lamelama zatim promene smer izbacivanja za deo đubriva. Na taj način može se postići najbolje bočno rastresanje na graničnoj površini. Limiter se može premestiti na stabilnoj armaturi unutar prostornog područja za pomeranje i time se, u odnosu na vrstu đubriva, premesti u željeni položaj za rasipanje na graničnim i ivičnim površinama, kao i uz kanale. Preciznije podatke o tome možete naći u tabeli za rasipanje i na etiketi na mašini. Kada vam limiter više nije potreban, možete ga jednostavno podići sa hidrauličnim cilindrom.

limiter


Diskovi za rastresanje uz graniče površine

I Tele-Set diskovi koriste se kada se prvi stalni tragovi uz ivice na njivi nalaze na pola radne širine rasipača. Zamenom diskova za rasipanje, bez upotrebe alata, rasipač nastavi sa normalnog rasipanja na granično ili ivično rasipanje.

Granični usmerivač  za rasipanje na graničnim delovima njive
Ako je prvi stalni trag direktno na ivici njive, rasipanje se tada izvodi sa jednostrukim isključenjem  diskova za rasipanje i i graničnog usmerivača. Jednostrani ručno preklopiv granični usmerivač je povoljno rešenje za granično rastresanje i uvek se izvodi sa leve strane, gledajući na smer kretanja.

PaketControl
PaketControl-om može da se pomoću računara AMADOS+ elektronski ujednačava količina rastresenog đubriva u zavisnosti od brzine kretanja traktora. Prvobitno podešena količina rasipanja kod izbora najoptimalnije radne brzine sve vreme je jednaka. To je naročito korisno kod traktora sa bezstepenim menjačem. Jednostavnim pritiskom na taster izjednačavaju se izmene količina na jednoj ili na obe strane, na gore ili na dole u 10 % koracima. Dodatno je postupak kalibracije znatno pojednostavljen. Za podešavanje doze brinu robustni motori na dozirnim otvorima. Aktivacija hidrauličnih otvora u sistemu dvojnih otvora odvija se neovisno od elektronskog dozirnog otvora, zato se aktivacija odvija brže i štiti elektronske izvršne motore od habanja.

amados


Paket Tronic
Paket Tronic omogućuje sa računarom AMATRON+ elektronsko ujednačavanje količine rastresenog đubriva u zavisnosti od brzine kretanja traktora. Prvobitno podešena količina rasipanja kod izbora optimalne radne brzine sve vreme je jednaka. Jednostavnim pritiskom na taster se izjednačava izmena količina na jednoj ili na obe strane, na gore ili na dole u slobodno izabranim koracima. Dodatno sistem kontroliše položaj graničnog usmerivača i kod graničnog rasipanja. Integrisani serijski interfejs omogućuje priključenje senzora Hydro-N i GPS-terminala. AMATRON+  zbog jednostavnog, preglednog i logičkog postupanja izuzetno odgovara korisniku. Pomoću njega se može upravljati i drugim Amazone priključcima, kao što su prskalice i sejalice.

amatronn

 

ZA-M Profis Hydro i ZA-M Ultra Profis Hydro
Rasipača sa vagom ZA-M Profis Hydro i ZA-M Ultra Profis Hydro sa hidrauličnim pogonom diskova za rasipanje
Nude potpunu nezavisnost od broja obrtaja motora i brzine vožnje. Broj obrtaja diskova za rasipanje i prskalice za mešanje se ujednačavaju i elektrohidraulično kontrolišu. Moderni traktori sa komfornim upravljanjem hidrauličnog sistema mogu se uvek voziti u idealnom radijusu obrtaja i na taj način može se dodatno štedeti sa gorivom. Najzačajnija prednost ovog pogonskog sistema je varijabilno upravljanje radnim širinama na ivicama parcela i pri klinastom rasipanju. Prvobitno podešeno šestokratno pojedino uključenje radnih površina sprečava obimno prekomerno ili premalo đubrenje.

Automatizovano i položajno precizno upravljanje rasipača ZA-M Profis Hydro i ZA-M Ultra Profis Hydro
Preciznim određivanjem položaja putem satelitskog navigacionog sistema (DGPS)  vaš rasipač se može uključivati i isključivati potpuno automatski i potpuno precizno. To važi i za precizno prilagođavanje radne širine. Sistem GPS-Switch je dodatan računar traktora koji upotrebom mreže satelita GPS omogućuje potpuno precizno upravljanje na uvratinama i ivičnim predelima. Računar traktora se kod prve vožnje po ivicama parcela uključenim sistemom za rasipanje zapamti dimenzije parcele, tj. njene granice na osnovu kojih se u računaru traktora neovisno od mašinskih podešavanja (radna širina, domet rastresanja itd.) određuje na kojim mestima će se mašina uključiti ili isključiti, odnosno gde je potrebno prilagođavanje radne širine. Računar traktora automatski prepoznaje da li vozi po već obrađenoj površini i tako po potrebi isključi odgovarajuću radnu širinu mašine. Rasipač ZA-M ima ugrađen poseban modul, koji uzima u obzir različite dimenzije ventilatora za rasipanje iza mašine. Kada mašina npr. skrene na uvratinu, uključi se na drugom položaju, nego kada napušta uvratinu. Sistem GPS-Switch omogućuje precizan i udoban rad kako preko dana tako i noću.

 

Tehnički podaci

 

e0 Tabela tehnički podaci

Spletno mesto za namen izboljšave naprednejšega delovanja uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Več o uporabi piškotkov na naši strani in kako jih izbrisita si preberite v politiki zasebnosti.

Sprejmem piškotke s te strani.