1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nošene prskalice UF

Amazone uređaji za zaštitu biljaka su uređaji koji nude najviše u oblasti savremene tehnologije za prskanje, nude pouzdanost, stabilnost i jednostavno rukovanje. Serija UF ima uzan i s obzirom na  težište odgovarajući rezervoar sa zapreminom od 1050, 1350, 1720 ili 1980 litara. U ponudi se mogu naći krila u radnim širinama od 12 do 28 metara. Zbog posebne profilne konstrukcije Amazone krila su veoma stabilne i lagane, zbog čega se mogu koristiti i kod manjih traktora. Za bezbedan i brz transport putem, Super-S krila i kod velikih radnih širina imaju veoma usku transportnu širinu koja iznosi svega 2.40 metara.

Detalji

Tehnologija pumpe
Klipne membranske pumpe su pouzdane i mogu da rade ''na suvo'', i imaju dobru otpornost na uticaj tečnih đubriva. Šest-cilindrični model istovremeno brine o visokoj pouzdanosti kod usisavanja, kao i o ravnomernom mešanju i mirnom radu. U ponudi se mogu naći pumpe sa kapacitetom od 160, 210 do 250 l/min. Radi stalne kontrole rada pumpe sa sedišta vozača, u njegovom gornjem vidnom polju postavljena je menzura za kontrolu.

crpalna

 

Brzo i bezbedno punjenje

Prskalice se mogu puniti putem usisne creva veličine 2''. Kretanje tečnosti se izvodi tako da za vreme usisavanja kroz premikser uvek protiče čista voda. Ako se bure puni pod pritiskom, kao opcija stoje priključci za punjenje sa spojnicom Geka ili spojnicom C. Pomoću ovog priključka  rezervoar sa čistom vodom može se puniti istovremeno i sa leve strane. Očitavanje nivoa napunjenosti može se učiniti preko skale na rezervoaru ili elektronski putem upravljačkog monitora AMATRON+ ili računara AMASPRAY+.

Upravljačka kontrolna tabla

Svi upravljački elementi nalaze se napred, sa leve strane vozača i logički su raspoređeni. Ventili su jasno i razumljivo označeni, tako da je isključena svaka pojava greške prilikom upravljanja. Sve funkcije se regulišu sa samo tri upravljačke ručice:

- Strana pod pritiskom sa Vario prekidačem, za punjenje, dodavanje, prskanje, čišćenje unutrašnjosti i spoljašnosti;
- Ventil mešalice za bezstepeno podešavanje brzine mešalice preko samočistećeg filtera pritiska. Integrisana dodatna funkcija:  pražnjenje filtera pritiska;
- Usisna strana sa Vario prekidačem, za usisavanje sredstva za prskanje iz rezervoara, iz rezervoara sa čistom vodom ili preko usisne cevi. Integrisane dodatne funkcije: odstranjivanje ostataka bez pritiska i provetravanje usisnog filtera.

Posuda za punjenje sa sredstvom za prskanje

Za brz i čist rad 60-litarska posuda, za pripremu sredstva za prskanje (za rastapanje i punjenje), nalazi se napred sa leve strane, pored upravljačke kontrolne table, lako dostupna. Opremljena  posebnim tzv. Power-Injektorom ima veliku izdržljivost u punjenju. Praškasta sredstva  i veće količine uree se brzo i bezbedno rastvaraju i istovremeno pune rezervoar uz pomoć kružnog uređaja koji se nalazi uz unutrašnje ivice posude.

Ispiranje posuda

Za čišćenje posuda od sredstva za prskanje i za njegovu potpunu iskorišćenost postoji rotaciona mlaznica  pomoću koje se može oprati posuda.

splakovanje

Intenzivna mešalica

Snažna mešalica može se bezstepeno podešavati i na taj način sprečiti penušanje sredstva za zaštitu bilja i smanjiti nastajanja ostataka.

Rezervoar za čistu vodu

120 ili 180-litarski rezervoar omogućuje neprekidnu dostupnost čiste vode. Ukoliko se uređaj za mešanje zatvori u položaj »ispiranje« i preklopi se na povratnu funkciju, započinje se proces čišćenja filtera za pumpu, same pumpe, glavnog rezervoara i instalacija prskalice. To može da se izvode i ako je glavni rezervoar pun. Uz sveovo smetnje u radu usled osušenih ostataka mešavine sredstva za prskanje u potpunosti isključene.

Unutrašnje čišćenje

Za čišćenje veoma glatkih unutrašnjih zidova rezervoara koristi se vrlo snažna rotaciona mlaznica.

Sistem cirkulacije stalnog pritiska (DUS)

Na početku rada se sve cevi zajedno sa mlaznicama ispune rastvorom sredstva za prskanje koji se pod pritiskom usmerava u suprotnom pravcu. Mlaznice su uvek pune i po celoj svojoj radnoj širini uvek spremne za rad, tako da na početak prskanja ne treba čekati. Kod svakog isključenja prskalice, okretanja ili u transportu, tečnost za prskanje stalno kruži, što je omogućeno sa upravljanjem pritiska AMAZONE koji osigurava sigurnu cirkulaciju. Sa sistemom DUS sprečava se pojava taloga, začepljenja ili mešanje u cevima. Koncentracija sredstva za prskanje do mlaznica je konstantna, tako da se nakon menjanja sredstva sam postupak prskanja može započeti bez problema. Za vreme čišćenja čista voda u potpunosti ispere ceo sistem do samih dizni. U toku čišćenja se koncentrisano sredstvo za prskanje putem sistema cirkulacije stalnog pritiska sprovodi nazad u glavni rezervoar.

Q-plus krila

O hidrauličnom rasklapanju i sklapanju vodi računa hidraulični cilindar. U serijskoj opremi se nalaze: hidraulično podešavanje visine, 3-stepeno ublažavanje oscilacija i jednostrano slaganje levog ili desnog dela krila, 80 mm široki profili osiguravaju traženu stabilnost. Q-plus krila mogu se, ako je otvoren transportni osigurač, u svakoj poželjnoj visini rasklopiti ili sklopiti odn. složiti. U ponudi se mogu naći u radnim širinama od 12, 12.5 i 15 metara.

Super-S krila

Super S krila mogu se automatski sklapati ili rasklapati pomoću hidrauličnog cilindra. U transportnom položaju nameštena su u ravni sa ramom u širini transporta koja iznosi svega 2.40 m. Visina transporta kod standardnog traktora iznosi približno 2.90 m. Super S krila su sa i do 140 mm širokim, više puta zaobljenim metalnim profilima, izuzetno stabilna. Sa 3-krakom suspenzijom, hidrauličnim podešavanjem visine i elastičnim klizačima, Super S krila se bezbedno i sa preciznim rastojanjem vode preko neravnih delova. U ponudi se mogu naći u radnim širinama od 15, 16, 18, 20, 21, 24, 27 i 28 metara. Kod predela pod nagibom i kod velikih radnih širina odgovara podešavanje nagiba sa neutralnim položajem. Brzo i precizno podešavanje nagiba krila i njihovo vraćanje u početni položaj odvija se iz traktorske kabine, a ono je jednostavno i pouzdano.
Cevi, za zaštitu prskalica u spoljnom području ili po celoj radnoj širini mlaznica, vode računa o dodatnoj zaštiti isturenih dizni ili o njihovim trokrakim telima. Preglednost u saobraćaju je odlična, ''gde prođe traktor, tuda prolaze i Super-S krila''. Nijedan deo ne odudara od dimenzija traktora. Zbog kompaktne priključne mase  rasterećenje prednje osovine traktora je manje nego kod jednako teškog pluga.

Skladištenje na točkićima

Prihvaćeno skladištenje na točkićima sa ležajevima pojednostavljuje priključivanje i otkačinjanje prskalice na traktor, kao i njeno pomeranje po dvorištu i pod nadstrešnicom. Točkići se mogu brzo montirati i skinuti.

Sistem za brzo kačenje

Prskalica se može u svega nekoliko poteza brzo i bezbedno zakačiti na traktor, a poveći prostor između traktora i prskalice pojednostavljuje priključenje. Na zahtev, pomoću sistema za brzo kačenje ono se obavlja još brže i jednostavnije.

Đubrenje  tečnim đubrivima

Za upotrebu tečnih đubriva Amazone nudi prskalice sa većim otvorima i time omogućuje prskanje sa većim kapima. Za kasno đubrenje, kod već izraslih biljaka  tečnim đubrivom bez rizika, na raspolaganju stoje cevi za vuču. Prskalica se pomoću aluminijumskih profila može preurediti u nekoliko poteza. Dodatni tegovi V2A poboljšavaju položaj cevi za distribuciju među biljem.

gnojila

Oprema za spoljno pranje

Sa opremom za spoljno pranje, koja sadrži vreteno za crevo, 20-metarsko crevo i pištolj za pranje, omogućuju da se prskalica odmah nakon upotrebe tj. još na njivi, temeljno opere sa spoljašnje strane.

Osvetljenje

Amazone u okviru dodatne opreme nudi i finansijski povoljno osvetljenje u saobraćaju za prskalice sa tablicama za upozoravanje, nosačem za registarsku tablicu, svetlima i graničnim svetlima sa prednje strane, što je garancija za dobru vidljivost i  bezbednost u saobraćaju.

AMASET+

Jednostavno i pouzdano

amaset

Upravljačka kutija AMASET+  odličan je modul za korisnika i u cilju je zaštite životne sredine za upotrebu u zaštiti bilja. Svim značajnim funkcijama se upravlja elektronski. Prskalicom se može udobno upravljati i kontrolisati iz same kabine. Kod stalne brzine kretanja norma prskanja ostaje konstantna (l/ha). Najmoderniji magnetni ventili omogućuju brzo upravljanje bez kapljanja. Brzo i jednostavno podešavanje armature istog pritiska prema veličini prskalica može se uraditi sa preglednim ekranom.

Serijske funkcije:
-    Digitalni pokazivač pritiska,
-    Glavno uključenje i isključenje pojedinih radnih sekcija,
-    Do 7 radnih sekcija,
-    Elektronsko podešavanje pritiska,
-    Pokazivač položaja i blokade krila.

Dodatne funkcije:
-    Dodatni izbor za jednostrano sklapanja krila,
-    Aktiviranje krajnjih i ivičnih dizni ( uz izbor jednostranog sklapanja),
-    Sklapljanje i nivelisanje preko jednog dvosmerno aktivnog spoljnog izvoda hidraulike (DW) (elektronska upravljačka jedinica).

AMASPRAY+

 

amaspray

Moderan i precizan

Računar AMAZONE AMASPRAY+ je robustan računar za prskanje, jednostavan za upotrebu. Korisnik se lako može posvetiti vožnji, dok će računar da upravlja i reguliše u skladu sa brzinom vožnje.

Serijske funkcije:
-    Jednoredni monitor sa jakim kontrastom,
-    Glavno uključenje i isključenje pojedinih radnih sekcija,
-    Do 7 radnih sekcija,
-    Digitalni pokazivač pritiska,
-    Digitalni pokazivač napunjenosti,
-    Pokazivač položaja i blokade krila,
-    Brojač hektara (dnevni i ukupni učinak),
-    Taster +/– 10 % za brzu promenu norme .

Dodatne funkcije:
-    Dodatni izbor za jednostrano sklapanja krila,
-    Aktiviranje krajnjih i ivičnih dizni ( uz izbor jednostranog sklapanja),
-    Sklapljanje i nivelisanje preko jednog dvosmerno aktivnog spoljnog izvoda hidraulike (DW) (elektronska upravljačka jedinica).
-    Ugrađen ASD: serijski interfejs
   

AMATRON+

 

amatronn

Računar AMATRON+ omogućuje potpuno automatsko nivelisanje predpodešenih količina sredstava za prskanje (l/ha). Promene u količini +/- mogu se brzo i precizno izabrati, kao i podesiti u okviru datih procentnih koraka. Svim funkcijama hidraulike i prskalice može se upravljati jednom rukom. Elektronski senzor napunjenosti rezervoara obezbeđuje stalnu kontrolu količine raspoloživog sredstva za prskanje. Digitalnim meračem pritiska AMATRON+ stalno prati i informiše o stanju pritiska. Računar upravlja zadacima i ima mogućnost njihovog arhiviranja. Prilagođen priključku ISOBUS i ima serijski interfejs za priključenje GPS-terminala i senzora Hydro-N.

Serijske funkcije:
-    Glavno uključenje i isključenje pojedinih radnih sekcija,
-    Do 9 radnih sekcija,
-    Digitalni pokazivač pritiska,
-    Digitalni pokazivač napunjenosti,
-    Pokazivač položaja i blokade krila,
-    Istorija događaja do 20 zadataka,
-    Upotreba sistema GPS i mogućnost primene on-line podataka,
-    ISOBUS priprema.

Dodatne funkcije:
-    Označavanje  penom,
-    Prekidač za krajnje i ivične dizne,
-    Dodatni izbor sklapanja za jednostrano sklapanje krila,
-    Profesionalno sklapanje za jednostrano sklapanje ili nivelisanje krila (potreban je samo jedan priključak hidraulike),
-    DistanceControl – automatsko nivelisanje radne visine krila,
-    Paket Comfort – daljinsko upravljan razvodnika sredstva za prskanje.

Višefunkcijska ručica odnosno Joystick

Upotreba Joysticka uveliko olakšava upravljanje mašinom (komandna ručica).
Ergonomski oblikovanim Joystickom može se upravljati svim bitnim funkcijama prskanja. AMATRON+ tada služi samo kao kontrolna tabla i uređaj za unos podataka. Mali pregibni prekidač omogućuje upotrebu 8 tastera tri reda.


AMACLICK

 

amaclick

Za isključenje pojedinih radnih sekcija kod određenih radova (lokalno prskanje) ili kod određenih kultura (povrće) mogu se uz pomoć računara AMATRON+ izabrati i isključiti odgovarajuće radne sekcije. Ako se ta funkcija redovno koristi, preporučuje se upotreba AMACLICK-a.

Tehnički podaci

 

e0 Tabela tehnički podaci

Spletno mesto za namen izboljšave naprednejšega delovanja uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Več o uporabi piškotkov na naši strani in kako jih izbrisita si preberite v politiki zasebnosti.

Sprejmem piškotke s te strani.