1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

InterRis

InterRis-banner


Interexportov InterRis, Radiološki informacijski sistem (RIS), z optimizacijo celotnega kliničnega in administrativnega delovnega procesa, tj. od ocenjevanja naročanja in vpisa pacienta, do pošiljanja izvidov in poročil, omogoča povečanje produktivnosti, učinkovitejše delo oddelkov za diagnostično slikanje, oddelki pa učinkoviteje služijo bolnišničnemu osebju, pacientom in zdravnikom.

Če je dopolnjen s preostalimi bolnišničnimi sistemi, kot sta Bolnišnični informacijski sistem (Hospital Information System (HIS)) in Elektronska kartoteka pacientov (Electronic Patient Records (EPR)), se prednosti InterRIS-a razširijo tudi na delo zunaj same Radiologije.

Interexportov programski sistem InterRIS je skladen s slovensko zakonodajo in z vsemi medicinskimi standardi.

InterRIS ima brezšivno vgrajen sistem za prepoznavanje govora SpeechMagic.

Delovni proces

Delovni proces in InterRis

Tako edinstvena rešitev, kot je edinstven vaš delovni proces:

1.    Prejemanje naročil in razporejanje

Elektronska naročila, ki so bila prejeta iz EPR-ja ali HIS-a, so poslana v InterRIS na ocenitev, razporejanje ali takojšnjo obdelavo.

Pomembno: Urgentna naročila je mogoče nastaviti tako, da se nemudoma in samodejno pojavijo na vrhu delovnega seznama radiologa za takojšnje poročanje.

Pri razporejanju so upoštevane vse pomembne informacije, ki jih posreduje elektronsko naročilo, skupaj z vsemi specifičnimi kriteriji za določitev najprimernejšega datuma za pregled.

Pregled se lahko izbriše ali prerazporedi, kar avtoriziranemu uporabniku omogoča, da upravlja prezasedene datume in nujne primere.

V radioloških oddelkih postaja čedalje pogostejša praksa, da si posamezni oddelki in zdravniki sami razporejajo svoje paciente. Za to specifično storitev InterRIS ponuja mrežno rešitev, ki omogoča razporejanje z oddaljenih postaj, medtem ko lahko radiološki oddelek preverja pravila razporejanja.

2.    Upravljanje delovnega procesa

Upravljanje delovnega procesa izvajamo elektronsko, kar občutno poveča produktivnost. S podporo pacientovega profila in zgodovine, ki sta na voljo v RIS-u, lahko radiolog pregleda in odobri ali spremeni naročene postopke in/ali postopke, ki so načrtovani za naslednji dan ali naslednje dni. Vse informacije, ki jih radiolog vpiše, so na voljo radiološkemu inženirju za pripravo in pridobitev preiskave. Če odpravimo razpošiljanje rezultatov v papirnati obliki že na tej stopnji, se zmanjšajo možnosti napak ali napačnega tolmačenja rezultatov; tako zagotovimo, da so ključne informacije kadar koli dostopne celotnemu osebju.

Poleg tega z omogočanjem vnaprejšnjega vpogleda v celoten obseg dela oddelka inženirjem ni potrebno zmanjšati oskrbe pacientov zaradi razpravljanja o protokolu postopkov z radiologi. Tako inženirji več časa posvetijo slikanju, radiologi pa več časa diagnosticirajo.

3.    Vpis in prihod pacienta

Po navadi je pacientova demografska informacija sinhronizirana s HIS-om prek HL7 (standardi za elektronsko izmenjavo kliničnih, finančnih in administrativnih informacij v medicinski informatiki) vmesnika ADT (»Admition, Discharge and Transfer« – sprejem, odpust in premestitev). V redkih primerih, ko vmesnika ni, je mogoče informacijo vnesti ročno.

V sprejemnici radiologije so elektronska naročila za preiskave takoj na voljo, skupaj s podatki o razporeditvi. Te informacije se samodejno pojavijo v zahtevku storitve, ko receptor označi prihod pacienta.

InterRIS ne zagotavlja samo strežniške (HL7) podpore za vaše okolje, ampak ponuja tudi potrebno funkcionalnost za vse uporabnike, ki se srečujejo z več identifikatorji pacienta v večdomenskem okolju.

4.    Preiskava/pridobitev slike pacienta

Delovni seznam preiskav inženirjem omogoča takojšen pregled naročenega dela in neposreden dostop do trenutne preiskave. Med preiskavo so inženirjem na voljo informacije, kot so pacientovi podatki, pacientova zgodovina in opozorila.

Podvojitev podatkov ni potrebna, saj se InterRIS neposredno poveže s preostalimi modalitetami, kar omogoča bolj tekočo in varno razdelitev pacientovih demografskih in procedurnih informacij. V istem delovnem seznamu imajo inženirji dostop do vseh visečih pregledov ali naročil, kar omogoča optimalno izkoriščenost časa, osebja in opreme, ko naročenega pacienta ni na pregled.

5.    Izdelava izvidov

Radiolog lahko naredi izvid takoj, ko je preiskava končana. InterRIS omogoča neposredno povezavo z Agfa IMPAX PACS-om. Radiolog izbere preiskave za analizo, si ogleda trenutne in predhodne slike, dostopa do pacientovih podatkov in kliničnih opomb ter narekuje rezultate znotraj iste aplikacije. Vse pomembnejše pacientove in preiskovalne informacije (pacientovi podatki, informacije o obiskih, pomembne predhodne slike in poročila o zgodovini) so dostopne. Vneseni podatki so na voljo vsem v sistemu, kar omogoča učinkovit dokumentiran diagnostični proces, prihranek časa in zmanjšanje števila napak.

Ko je programska oprema za prepoznavanje govora usposobljena v sistemu, je na voljo funkcija digitalnega nareka in prepoznavanje govora (z možnostjo prepoznavanja govora s povezavo ali brez nje, tako kot samopopravljanje in poznejši popravki).

6.    Prepis

Prepisovalci imajo takojšen dostop do seznama izvidov, ki jih je potrebno prepisati. Ročni vnos je zmanjšan z uporabo navadne predloge izvida in standardnih besedilnih oblik. Če je na voljo prepoznavanje govora, prepisovalci samo popravijo besedilo, ki so ga posredovali radiologi, če jim je bilo tako naročeno. Po končanem prepisovanju so izvidi dostopni radiologom za pregled in avtorizacijo. Na voljo je več zahtevnejših preglednih delovnih procesov, npr. pri proučevanju ali natančnejšem pregledovanju.

7.    Pošiljanje rezultatov

Agfa IMPAX Enterprise in drugi informacijski sistemi lahko avtoriziranim zdravnikom omogočijo dostop do InterRIS-ovih rezultatov. Poleg tega so lahko rezultati razposlani v papirnati obliki, po faksu ali e-pošti zdravniku ali drugim zainteresiranim stranem. Uporabnik lahko sam natisne, pošlje po e-pošti ali faksu katero koli poročilo na kateri koli naslov in kadar koli.

8.    Šifriranje/izdajanje računov/obračunavanje stroškov

InterRIS podpira vrsto mednarodnih šifrirnih standardov, kot sta ICD in SNOMED, prav tako tudi državne standarde. Tako InterRIS natančno zajame vse stroškovne podatke, kar vključuje potrošni material, ki se je uporabil pri postopku preiskave. Pošiljanje teh informacij v sistem izdajanja računov takoj po končani preiskavi občutno skrajša obračunski čas in pospeši cikel prihodkov.

Kot dodatno preverjanje pred končno izdajo računa InterRIS po potrebi podpira dodatno »Šifriranje« delovnega procesa, kar omogoča natančno ročno obračunavanje podrobnosti podatkov, ne da bi bil pri tem moten klinični delovni proces.

9.    Poslovno poročanje

Uporabniki lahko dostavijo kakovostna profesionalna poročila v različnih oblikah. Poleg vrste predlogov poročil lahko ustvarite nova poročila ali poročila po trenutni potrebi. To je napredni program, ki vas usmerja k vsem dodatnim potrebnim možnostim za popolno upravljanje orodja za poročanje.
Ta učinkovita orodja za poročanje zagotavljajo upravljanju bolnišnice ali oddelka trdne osnove za sprejemanje odločitev, pomoč pri optimizaciji dodelitve dragih oddelčnih sredstev in tudi za optimizacijo cikla pacientove nege.

Zakaj izbrati

Zakaj izbrati InteRis?

administrators 4180

Prilagojena pomoč za vaše specifične potrebe pri poročanju

Interexport ponuja tudi pomoč za posebne potrebe pri poročanju. Posebna servisna ekipa lahko pomaga pri analiziranju in ustvarjanju katerih koli specifičnih poročil, ki jih bolnišnica potrebuje.

Ustvarjen za varnost, vsestranskost in lahko uporabo

InterRIS je lahko uporabljati. Kateri koli uporabnik – receptor, radiolog, radiološki inženir, prepisovalec itd. – dela v okolju, ki ustreza njegovim specifičnim potrebam. InterRIS uporabnikom omogoča, da si prilagodijo predoglede in delovne sezname, tako da lahko delajo, kakor jim najbolj ustreza.

Varna zaščita podatkov

Dostop do InterRIS-a je zaščiten s široko nastavljivim varnostnim sistemom, kjer veljajo določena pravila. Sistemski administrator navadno omeji dostop do podatkovne baze in lahko zelo natančno določa, kateri uporabnik oz. skupina uporabnikov ima odobren dostop, možnosti spreminjanja ali pregledovanja informacij. Poleg tega je pomembno, da se zaznamuje, kdo in kdaj je dostopal do pacientovih zaupnih podatkov; o teh postopkih je mogoče poročati naprej. Te lastnosti organizacijam pomagajo, da se uskladijo s HIPPA in drugimi predpisi.

Široka integracija in komunikacijske možnosti

InterRIS se lahko uporablja v kateri koli bolnišnici; ponuja veliko prednosti majhnim, pa tudi velikim univerzitetnim bolnišnicam. Zasnovan je na standardih HL7 in lahko izmenja sporočila, ki se nanašajo na ADT, naročila, napotnice, izvide in izdajanje računov s pomočjo HIS, EPR, digitalnih modalitet (osnovanimi na sistemu DICOM) in drugih sistemov.

Ena rešitev, ki podpira večnivojski delovni proces in oddelke v ustanovi

InterRIS z učinkovitejšim upravljanjem celotnega radiološkega delovnega procesa oblikuje procese in postopke v radiološkem oddelku ipd. Prednosti elektronskega upravljanja vsakega koraka posebej so večja učinkovitost, zmanjšanje stroškov ter možnost poročanja Interris-a in celosten pregled pacientove oskrbe.

Za radiološko administracijo

InterRIS je vsestranski in lahek za uporabo, s spreminjanjem postopka vpisa pa postane učinkovitejši, razumljivejši in zanesljivejši. Natančno obračunavanje stroškovnih postavk in elektronski prenos podatkov zmanjšata stroške in prihranita čas. Modul razporejanja, ki je tudi na voljo, hitro in preprosto upravlja postopek naročanja, ne glede na zahtevnost potreb.

Za radiološke profesionalce

Radiologi in radiološki inženirji lahko vnesejo in pregledujejo pomembne pacientove podatke, naročila ter informacije preiskave ter pri tem uporabijo varno in neposredno orodje. Z uporabo povezanega InterRIS - Agfa /PACS-a je omogočen sinhroniziran dostop do pacientovih podatkov in slik, tako da imajo radiologi popolne podatke, kjer koli in kadar koli jih potrebujejo: pravo informacijo za pravega pacienta ob pravem času in kraju. Radiologi lahko na podlagi shranjenih slik in preiskav v sistemu nemudoma in brez napak naredijo izvide.

Za bolnišnično upravljanje

InterRIS omogoča visokokakovostna poročila in statistike upravljanja ter s tem podpira oddelčno načrtovanje, odločanje in presojo produktivnosti. Vgrajena so tudi orodja, ki omogočajo razširjene poizvedbene in poročilne funkcije s fleksibilnimi izvoznimi opcijami. Te učinkovite upravljavske ter poročilne možnosti omogočajo hitro popravilo spreminjajočih se poslovnih zahtev in pripomorejo k izboljšanju učinkovitosti v radiološkem oddelku.

Za zdravnike

Zdravniki imajo hitrejši dostop do izvidov zaradi krajšega povračilnega časa poročila.

Za paciente

Pacienti so bolje obveščeni in imajo zaradi zmanjšanja celotnega povračilnega časa koristi, ki izhajajo iz krajše čakalne vrste in hitrejšega posredovanja.

Možnosti in funkcije

Možnosti in funkcije

Možnosti in funkcije, ki oblikujejo delovni proces:

•    Skeniranje papirnatih obrazcev
Shrani dokumente v InterRIS-ovi podatkovni bazi in jih v celotnem delovnem procesu ponudi v digitalni obliki.

•    Iskanje pacienta
Preverja položaj pacienta v celotnem delovnem procesu, lokalizira zamude in optimizira prehode.

•    Določitev postopkov
Presodi in specificira informacije postopkov pred preiskavo ter tako prihrani dragoceni čas.

•    Upravljanje radioloških postopkov
Zapiše in dostavi jasne informacije o radiacijski dozi.

•    Podpiranje mednarodnih iskalnih kod
Podpira uporabo večosnih iskalnih kod, kot so ICD, SNOMED in ACR.

•    Fleksibilno upravljanje podatkov
Uporabniško definirani vprašalniki in podatkovna polja, komentarji in priponke omogočajo, da se klinični podatki z opozorili vred shranijo in so dostopni vsem uporabnikom.

•    Pacientova zgodovina
Celoten kronološki pregled radiološke zgodovine pacienta, skupaj s predhodnimi poročili, pregledi in podrobnostmi naročila/preiskave, je na voljo radiološkemu tehničnemu in administrativnemu osebju. Te informacije so pomembne kot podpora radiološkemu osebju in pripomorejo k izvajanju storitev za zdravnike, ki lahko zahtevajo podatke o svojih pacientih.

•    Pregled opravljenega dela
Rutinska distribucija paketa izvidov ali distribucija rezultatov na zahtevo.

•    Delo z več identifikatorji pacienta
InterRIS je edina rešitev, ki komunicira z vašim sistemom MPI za učinkovitejše delo z več identifikatorji pacienta.

•    Večjezikovne sposobnosti
Sočasno je mogoče uporabljati štiri jezike.

•    Profesionalne storitve
Storitve, ki so na voljo, potekajo od analize delovnega procesa, upravljanja projektov ter njihove izpeljave, do izobraževanja in podpore.

Prednosti

Prednosti

Prednosti InterRIS-a: na kratko

•    Učinkovito in fleksibilno elektronsko naročanje in razporejanje
•    Lahek in učinkovit vpis pacientov
•    Jasni delovni seznami
•    Popolna integracija informacij, povezanih s PACS in RIS, z možnostjo prepoznavanja glasu
•    Učinkovite prepisovalne funkcije
•    Kratek čas prenosa izvida s fleksibilno distribucijo rezultatov
•    Samodejen prenos podatkov obračunanih stroškov
•    Napreden varnostni sistem, ki odgovarja HIPAA in drugim varnostnim standardom

Center za pomoč uporabnikom

Pomoč na daljavo

Vnesite številko seje in kliknite Poveži